A very important activity for Trend Import-Export is the Infrastructure Software administration, maintenance, monitoring, management and support. Server management services continually monitor and manage your Linux servers to ensure optimum performance, uptime and minimize disruption.

Our Infrastructure Software engineering team can help with:

 • Installation, configuration and support for Oracle Enterprise
 • Installation, configuration and support for Oracle Virtual Machine
 • Installation, configuration and support for Oracle Enterprise Manager and Oracle Virtual Machine Manager

With Trend Import-Export you’ll be able to realize your Oracle infrastructure with SUN SPARC T-Series Servers and ZFS benefits quickly, simply and reliably. Reduce cost, improve performance and simplify maintenance for your Oracle infrastructure by Trend Import-Export Professionals

Our Oracle Hardware engineering team can help with:

 • SUN SPARC T-Series Servers and ZFS installation
 • Solaris installation and configuration
 • SUN SPARC T-Series Servers & ZFS networking setup
 • Creating Solaris Zones on SPARC servers and ZFS LUN
 • Monitoring services, performance tuning and benchmarking
 • Create Backup and Recovery, Business Continuity and Disaster Recovery plans
 • Data migration from legacy systems operations (Service Pack / Patches / Hot fixes)

The Oracle Database Appliance is an Oracle Engineered System that saves time and money by simplifying deployment, maintenance, and support of high availability database solutions. Optimized for the world’s most popular database — Oracle Database — it integrates software, compute, storage and network resources to deliver high availability database services.

With Trend Import-Export you’ll be able to realize your Oracle Database Appliance benefits quickly, simply and reliably. Reduce cost, improve performance and simplify maintenance with Oracle Database Appliance, implemented by Trend Import-Export Professionals

Our Oracle Database Appliance engineering team can help with:

 • Implementing and integrating Database Appliance into your existing environment
 • Migrating databases to Database Appliance
 • 24x7x365 monitoring and troubleshooting
 • Database Appliance performance tuning
 • Integrating Grid Control with Database Appliance
 • Working with Database Appliance support at Oracle
 • Upgrading Database Appliance to the newest versions

Trend Import-Export engineers have been working with the Oracle Exadata Database Machine since it was first introduced in 2008, and we continue to support new customers with each subsequent version release. With Trend Import-Export you’ll be able to realize your Oracle Exadata benefits quickly, simply and reliably. Reduce cost, improve performance and simplify maintenance with Oracle Exadata Database Machine, implemented by Trend Import-Export Professionals.

Our Oracle Exadata engineering team can help with:

 • Sizing and planning an Exadata implementation for your organization
 • Implementing and integrating Exadata into your existing environment
 • 24x7x365 Exadata monitoring and troubleshooting
 • Performance tuning and benchmarking
 • Integrating Grid Control with Exadata
 • Working with Exadata support at Oracle
 • Upgrading Exadata to the newest versions each Quarter

Increase performance and stability in your Oracle databases with Trend Import-Export certified DBAs service and support team, leveraging our expertise to serve your organization with superior solutions customized to your unique needs. Our Remote DBA experts remotely monitor critical database operational functions and statistics to provide you with hands-on support when we see that you need us.

The database health monitoring and alerting the assigned Remote DBA team about potential database problems or performance slowdowns will result in cost-effective DBA coverage, savings of up to 60% over in-house staff, letting your team focus on your business while reducing costs by allowing us to focus on the 24×7 support of your database environment.

Our Remote DBA engineering team can help with:

 • Installation and configuration
 • Administration and tuning
 • 24x7x365 Databse monitoring and troubleshooting
 • Databases performance tuning
 • Database migrations, upgrades and replication

Trend este una dintre cele mai importante companii româneşti de comercializare de produse şi servicii IT. Având o istorie de aproape două decenii, o experienţă vastă atât la nivel naţional, cât şi internaţional, spiritul mereu tânăr şi adaptaţi continuu realităţilor de piaţă, ne mândrim cu o structură vastă, aptă să acopere şi să diversifice nevoile consumatorilor de IT. Prin toate acestea, Trend promovează calitatea produselor, satisfacţia clienţilor, concurenţa şi, nu în ultimul rând, transparenţa serviciilor sale.

Capitalul în întregime privat ne-a asigurat de-a lungul anilor flexibilitate managerială, fapt ce a permis dezvoltarea de relaţii constructive cu parteneri cunoscuţi la nivel mondial, dintre care îi amintim aici pe cei mai importanţi: Hewlett Packard, Microsoft, Lenovo, Oracle, Hitachi, AVG, Texas Memory Systems şi iiView. Atât relaţia cu aceste firme, cât şi munca de intermediere dintre ei şi clienţii noştri ne-au asigurat o bază solidă în cunoaşterea nevoilor clienţilor şi, mai important, a modului cum pot fi gestionate aceste nevoi.

Iată astfel cele mai mari nişe pe care le acoperim în domeniul IT: soluţii de hardware şi software, integrare comunicaţională, produse şi servicii personalizate, consultanţă specializată şi update profesional. Însă, dincolo de aceste generalităţi, ne adaptăm rapid şi eficient la nevoile companiilor, instituţiilor sau persoanelor cu care lucrăm.

Specialiştii noştri folosesc soluţii de top pentru a păstra şi a îmbunătăţi relaţia cu clienţii. Aplicaţia TMS (Total Management System) asigură integrarea coerentă a documentelor fiecărei companii, a relaţiilor de cooperare şi a comunicării cu clienţii noştri. La rândul lor, soluţiile sunt orientate către client în speranţa că, în timp, ele se vor rafina, devenind astfel mai eficiente şi mai reactive la cererile dumneavoastră.

Astfel, pentru a urmări o rată de răspuns la cerere cât mai avantajoasă pentru client, Trend s-a extins, deschizând, pe lângă sediul central din Bucureşti, filiale la nivelul întregii ţări, în oraşele importante. Cei peste 2000 de vânzători autorizaţi demonstrează extensia companiei, calitatea serviciilor şi eficienţa distribuţiei în contextul în care experienţa noastră naţională şi internaţională vine să întărească oferta, să diversifice serviciile şi să certifice opţiunea pentru calitate.

Prezenţa în ţară cu care ne mândrim astăzi vine dintr-o implicare în domeniu de aproape două decenii. Ca una dintre primele companii ce au contribuit la dezvoltarea sectorului IT, la crearea şi creşterea standardelor tehnologice şi de informaţie din România, Trend susţine o istorie vastă. Orice istorie aduce după sine un set de valori providenţiale pentru dezvoltarea ulterioară: tradiţie, experienţă, structură, propensiune către eficacitate şi dorinţă de inovare.

Ani în şir am reinvestit profitul în dezvoltarea firmei, în infrastructură şi resurse umane, în aparatură şi logistică, în calitatea distribuţiei şi a prezenţei pe piaţă pentru a ne asigura că acoperim sectorul care ne interesează din toate punctele de vedere. Din această continuă investiţie am învăţat că Trend trebuie să îşi aducă continuu la zi atât aparatura de suport cât şi lista de servicii şi produse oferite. Aceste update şi upgrade progresive au asigurat în timp creşterea cererii şi a serviciilor şi personalului nostru.

Personalul, la rândul lui s-a aflat într-un continuu proces de rafinare, proces al cărui deziderat final a fost întotdeauna capacitatea de dialog. Excelenţa profesională, adaptabilitatea şi interesul pentru nou au întărit şi au diversificat comunicarea cu clienţii noştri, generând relaţii constante şi o înţelegere punctuală a nevoilor lor.

Astfel, am venit întotdeauna în întâmpinarea dumneavoastră cu un set eficace de soluţii IT avansate pentru hardware, software şi integrare comunicaţională. Personalizările acestor soluţii ne-au oferit experienţă suplimentară, păstrând clienţii mulţumiţi şi impresionaţi de gradul de particularizare a fiecărei oferte.

Acestei istorii i s-a adăugat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2000; prin standardele pe care le impune, acesta asigură în timp real prezervarea şi creşterea imaginii firmei şi eficacitatea internă.

Dorim să prelungim în viitor această istorie prin extinderea pieţei de desfacere la nivelul comunităţii europene, păstrând însă imperativul valoric şi dorinţa de adaptare la nou la acelaşi nivel cu care v-am obişnuit până azi.

Creşterea exponenţială a vitezei de comunicare a devenit deja un clişeu. Ne aflăm într-un context unde gestionarea atentă dintre viteză, informaţie şi dialog dă şansa unei mai bune adaptări la realităţile cu care ne confruntăm zi de zi. Asistăm la o reinstaurare a calităţii, de această dată pe o bază tehnologică mult mai vastă şi mai permisivă. Trăim un timp privilegiat.

Firma noastră se adaptează acestui moment informaţional printr-o serie de principii, dezvoltate din unghiul experienţei cu clienţii şi cu producătorii.

 • Calitate. Nici o formulă nu poate rezista,  atât în aria consultanţei, cât şi în aceea a serviciilor şi ofertei fără imperativul calităţii. Ea asigură satisfacţia dumneavoastră, prezervarea imaginii firmei noastre, sintaxa dialogului eficace, eficienţa şi progresul.
 • Transparenţă. Orice dialog deschis permite elaborarea de soluţii coerente, oricare ar fi scopul managerial sau de ofertă al unui asemenea dialog.
 • Flexibilitate. Serviciile şi produsele sunt, în mod firesc, finite, dar cerinţele clienţilor sunt contextuale, şi contextuală şi personalizată este şi evoluţia firmelor şi a nevoilor. Acest principiu vine să se asigure că putem răspunde şi ne putem adapta exigenţelor pe care le aveţi şi care se înnoiesc continuu.
 • Eficienţă. Raportul dintre calitate şi viteză este cu atât mai important cu cât înţelegem mai repede că nu trebuie să o sacrificăm pe una în favoarea celeilalte. Eficienţa înseamnă aşadar capacitatea de a media (coerent, contextual şi intuitiv) între cele două.
 • Personalizare. Dezvoltarea companiei noastre presupune implicit diversificarea clienţilor noştri; astfel, câştigăm experienţă în comunicarea cu dumneavoastră. Simultan, ştim că fiecare client este important şi, de aceea, dezvoltăm relaţii personalizate şi acţiuni sau servicii relevante pentru fiecare caz în parte.

Oricât de lungă şi de variată ar fi lista de valori, ea trebuie susţinută de dialogul continuu cu dumneavoastră, ca reper fundamental în evoluţia noastră viitoare. Importanţa lui în deciziile pe care le luăm şi în principiile pe care le elaborăm este şi va rămâne primară.